Kategorier
Naturrutan Ut i världen

På vandrande fot

Allt sedan apornas tid har nog människan haft resfebern brännande i kroppen, och jag vågar nog påstå att vi har turistat i hundratals år – minst! Det går inte att säga exakt när turismen som fenomen föddes, men den turism som vi känner till och ”älskar” idag kunde man tydligt se redan på 900-talet, då […]