Kategorier
Kuriositeter Nytt på hyllan Ut i världen

Liftarens parlör till galaxen

Av Jeanette Malm Yens Wahlgren är xenosociolingvist, vilket på ren svenska betyder att han sysslar med språk som inte finns, konstgjorda språk i populärkultur och litteratur. Hans bok Liftarens parlör till galaxen  – en berättelse om 101 språk som egentligen inte finns kom nyligen och den väckte mitt intresse för ämnet konstgjorda språk. Vad, hur och […]