Mord i hederns skugga

fadime

Staty till minne av Fadime. Konstnären heter Anna Bering

Mordet på Fadime Sahindal i januari 2002 placerade begreppet hedersmord i debattens centrum. Ett sådant kan definieras som ett mord som begås på en familjemedlem eller släkting, oftast en kvinna, i syfte att återställa familjens eller släkten heder. I Fadimes fall ansågs hon ha vanärat den kurdiska familjen, bl a genom att ha en svensk pojkvän. Fadern sköt henne och dömdes senare till livstids fängelse.

Det har skrivits mycket om detta svåra samhällsproblem sedan dess. Frågan är känslig, den berör kulturskillnader och det multikulturella samhället, och kan inte sällan kidnappas för andra syften än att diskutera sakfrågan. Handlar det primärt om våld mot kvinnor eller är det en kulturell fråga? Hur stor förståelse ska samhället visa andra kulturella mönster än majoritetssamhällets?

Nedan följer några boktips, både om hederskulturer och mer specifika fall.

Hedersmord : tusen år av hederskulturer (2005), Du ska dö : en dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal av Ulf Broberg och Leif Ericksson (2012), En fråga om heder av Unni Wikan (2004), Varför mördar man sin dotter? av Emre Güngör och Nima Dervish (2009).

Den 21 januari 2012, på tioårsdagen av mordet, invigdes ett monument till Fadimes minne i Uppsala. du ska dö

 

Håkan Olsson, Stadsbiblioteket