Kategorier
Konstkollen

Praktverk

Enligt Nationalencyklopedien är ett praktverk ett ”praktfullt bokverk: ett ~ om antik byggnadskonst” Frederic Bedoires böcker  stämmer väl in på beskrivningen. Sammanlagt landar dess två kolosser på nästan 1000 sidor och ger en heltäckande bild av svensk arkitektur under 1000 år. Bedoire vidgar begreppet arkitektur till också berätta historien om det moderna Sveriges framväxt genom […]