Kategorier
Månadens mord

Barnläkarfallet

Den 20 september 2008 avlider en tre månader gammal flicka på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Flickan är för tidigt född och lider av svåra hjärnskador. Föräldrarna är övertygade om att dottern felbehandlats och senare anmäler en anhörig sjukhuset. Obduktion visar en onormalt hög dos av narkosläkemedlet Tiopental och den 2 november anhålls den ansvariga barnläkaren. Hon […]