Bergtagen

Bergtagen_Cover_Subtitle_SWE_170213-1

Tänker ni att den här texten ska handla om Thomas Manns roman från 1924, tegelstenen som utspelar sig på ett sanatorium? Fel, även om det är en väldigt läsvärd bok, men i den här bloggen skriver vi enbart om facklitteratur. Boken som lånat titeln från Mann är istället en coffee table-bok för friluftsälskare och heter Bergtagen – inspiration för vandrare.

Naturfotografen Claes Grundsten har skrivit en mängd böcker om vandring och friluftsliv och hans böcker är alltid informativa med tydligt bildfokus. Bergtagen är nog en av de vackraste böcker jag sett, med bilder från berg i sex kontinenter.

Under senare tid har det varit en del uppmärksammade räddningsaktioner där ovana klättrare och vandrare fått ringa SOS för att undsättas. Många rutinerade friluftspersoner menar att okunskapen om fjällvärlden är stor och att man inför en klättring måste förbereda sig väl och ha mat och kläder för oförutsedda situationer.

I Grundstens bok finns inga pekpinnar. Han förmedlar en stark kärlek till bergen och en tilltro till läsarens omdöme att planera sin klättring. Bergtagen är späckad med anekdoter om kända alpinister, grekiska filosofer och myter om berg. Även den som aldrig tänkt ge sig upp på minsta kulle tror jag har stor behållning av boken som givetvis finns att låna på biblioteket!

Jeanette, bibliotekarie på Stadsbiblioteket

Döden på berget

berg1

Varför blir man bergsbestigare? Jag tänker inte på personer som utövar sporten klippklättring utan de som gärna ger sig in i dödens zon, d v s höjder över 8000 meter. Där är klättringen inte extremt svår, däremot är de omgivande faktorerna ytterst komplicerade. Hård köld, fruktanvärda stormar, farligt låg syrehalt. I dagarna har vi tagit del av katastrofen på Mount Everest, där fler än tio sherpas avlidit efter plötsliga laviner. Nepaleserna jobbade för att förbereda klättrare inför toppförsöken, de satte upp rep, ordnade med stegar mm.

 

Det har skrivits mycket om alpinism. En klassiker i genren är Heinrich Harrers Den vita spindeln (1960), om förstagångsbestigningen av Eigers nordvägg. Den kallas också Mordwand, givet den stora samling offer som den tekniskt svåra, närmast lodräta, väggen skördat. Den typen av klättring genomförs bara av erfarna alpinister; till Everests topp kan man däremot köpa sig, komplett med sherpas, syrgas och ledare.

Mordwand

Mordwand

 

Jon Krakauer skildrar i Tunn luft (1998) de ödesdigra toppförsöken mot Everest 1996. På grund av förseningar och svåra väderleksförhållanden blev två klättringslag kvar strax under toppen. Åtta personer avled. I Göran Kropps 8000+ (1998) skildras de dramatiska händelserna från ett annat perspektiv, Kropp besteg berget ett par veckor senare.

8000

 

Peter Zuckerman beskriver i Begravda i himlen (2013) en liknande olycka på K2, planetens näst högsta berg. 11 personer omkom vid en bestigning 2008, huvudsakligen beroende på laviner.

 

Har jag fått svar på min inledande fråga? Nej. Är jag fascinerad? Ja.

 

 

Håkan Olsson, bibliotekarie, Stadsbiblioteket